MILAN ZYGMUNT (PHOTOGRAPHER)

Born 1979 in Czech Republic where currently still lives. Nowadays he focuses mainly on taking pictures of wildlife especially the bird kingdom. He is keen on landscape, macro and product photography as well. Besides photography he is also a passionate traveler.  While travelling for photos he has visited most countries in Europe and Asia, Africa, Central and South America where he returns every year. Regularly organizes photographic tours to exotic places focused on wildlife photography.

His photographs have been published by editors of National Geographic and Animal Planet and also in international journals Photography Masterclass Magazine (USA), Digital Camera Magazine (China), Gucker Natur (Germany), Digital Photographer (UK), SRS Digital Photography Magazine (UK), Myslivost (CZE) and many others. His work was selected for prestigious exhibitions in Germany, Greece, Slovenia and many others countries. He is one of the leading members of the popular 500px server, where he is ranked among the top photographers thanks to his stunning work. Over 17 million people have already seen his photos there and he can show off with the third best picture of animals in 2014 (The Top 10 Animal Photos of 2014).
He uses exclusively Canon devices for taking photos and Photoshop for photo postproduction.

MILAN ZYGMUNT (Fotograf)

Narozen v roce 1979 v České republice kde v současné době stále žije. Fotografování se aktivně věnuje od roku 2012. V současné době se ve své tvorbě zaměřuje převážně na fotografování živé přírody a hlavním zaměřením je ptačí říše. Věnuje se také krajinářské, macro a produktové fotografii. Krom fotografování je také posedlý cestovatel. Při cestách za fotografií navštívil většinu míst Evropy a Asie dále Afriku, Střední a Jižní Ameriku kam se každoročně vrací. Pravidelně organizuje fotografické cesty na exotická místa zaměřené na fotografování divoké přírody.

Jeho fotografie byly publikovány editory National Geographic a Animal Planet, ale také v zahraničních časopisech jako jsou např. Photography Masterclass Magazine (USA), Digital Camera Magazine (Čína), Natur Gucker (Německo), Digital Photographer (UK), Digital SRS Photography Magazine (UK), Myslivost (ČR) a mnoho dalších. Jeho tvorba byla i vybrána na prestižní výstavy v Německu, Řecku, Slovinsku a mnoho dalších. Patří mezi přední členy oblíbeného serveru 500px, kde se díky jeho tvorbě zařadil mezi přední světové fotografy. Zde již zhlédlo jeho fotografie přes 17 miliónů lidí. Zde se také jeho fotografie umístila na třetím místě nejlepších fotografií zvířat za rok 2014 (The Top 10 Animal Photos of 2014).
Fotografickou techniku používá výhradně značku Canon a k postprodukci fotografií Photoshop.