Reptiles: Uroplatus henkeli
Henkel's leaf-tailed gecko
Ploskorep Henkelův