Mammals: Sciurus variegatoides
Variegated squirrel
Veverka proměnlivá