Mammals: Melursus ursinus
Sloth bear
Medvěd pyskatý