Mammals: Alouatta palliata
Mantled howler
Vřešťan pláštíkový