Birds: Zosterops ceylonensis
Sri Lanka white-eye
Kruhoočko srílanské