Birds: Zimmerius chrysops
Golden-faced tyrannulet
Tyrančík zlatolící